Informace pro zájemce

První dilema, na které při výběru kotěte narazíte, bude patrně otázka, zda si pořídit kotě s průkazem původu (PP) nebo bez.
Abyste se mohli rozhodnout, povězme si nejprve, co to vlastně průkaz původu je.
Průkaz původu je rodokmen Vašeho koťátka, tedy doklad o tom, kdo jsou jeho rodiče a další předci. V průkazu původu se můžete přesvědčit o tom, že rodiče Vašeho kotěte nebyli příbuzní. Garantuje Vám, že si pořizujete právě kotě takového plemene, které jste si vybrali, a že Vám tedy z kotěte nevyroste obyčejná kočka domácí. Ve skutečnosti žádná kočka není obyčejná, ale kočku domácí si přeci můžete přinést z kteréhokoliv útulku či depozita, která v současné době doslova praskají ve švech. Zaplatíte pouze symbolický příspěvek na veterinární péči (v rámci několik set korun) a zároveň uděláte dobrý skutek, který Vás vyjma získaného společníka bude hřát na srdci. Průkaz původu Vás v žádném případě nezavazuje k tomu chodit na výstavy, jak se mnozí zájemci domnívají.

Průkaz původu Vám dále říká, že si kupujete kotě od registrovaného chovatele, který při odchovu koťat musí dodržovat určitá pravidla, jež byla stanovena v zájmu etiky chovu, zdraví a psychické pohody koček. Celá věc se má zjednodušeně následovně. Chovatelé se registrací v určitém chovatelském klubu zavazují dodržovat pravidla správného chovu koček. Do chovu vybírají zdravá, psychicky vyrovnaná zvířata, která nejlépe odpovídají standardu plemene. To znamená, že dané kočky a jejich koťata mají právě takové rysy, jaké jsou pro dané plemeno typické, žádané, kvůli kterým se Vám právě toto plemeno tolik líbí. Chovatelský řád je online k nahlédnutí zde http://www.schk.cz/chovatelsky-rad-fife.html

/td>

Zodpovědní chovatelé testují svá zvířata na řadu nebezpečných infekčních a genetických onemocnění. Kočky si mezi sebou mohou přenášet řadu infekčních, častokrát smrtelných chorob. Jedná se především o FIV (Feline Immunodeficiency Virus, Syndrom ztráty imunity, ,,kočičí AIDS") a FeLV (Feline Leukemia Virus, kočičí leukémie). Z genetických onemocnění je třeba dát si pozor především na HCM (Hypertophic Cardiomyopathy, hypertrofická kardiomyopatie, onemocnění srdečního svalu) a PKD (Polycystic Kidney Disease, dědičné polycystické onemocnění ledvin). Jedná se o smrtelná onemocnění. Pokud se odhalí včas, lze pouze zmírňovat příznaky nemoci a prodloužit tak Vaší kočce život. Všechny kočky, jejichž plemeno je náchylné k těmto genetickým onemocněním, by měly být bezpodmínečně na tyto choroby testovány (v případě HCM pravidelně) a tyto testy by Vám měl chovatel na požádání doložit. Jen tak budete mít jistotu, že si domů přinesete zdravého společníka na spoustu krásných let

Kotě s průkazem původu si domů neodnesete, dokud nedosáhne věku 13 týdnů. Tak je to stanoveno v chovatelském řádu. Je to doba, po které už bude koťátko připraveno opustit rodné hnízdo a kdy už ne jen že bude umět samo se o sebe postarat, ale zároveň bude dostatečně socializované. Dřívější odběr kotěte není v žádném případě vhodný. Pokud si navíc domů odnesete kotě mladší 12ti týdnů, je dokonce protizákonný, neboť zákon stanovuje MINIMÁLNÍ věk pro odběr kotěte na 12 týdnů (Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání).

A tím se dostáváme k druhému břehu řeky, a sice k chovatelům koček bez průkazu původu, k tak zvaným množitelům, neboť tito lidé množí kočky bezmyšlenkovitě za jediným účelem - za dosažením zisku. Pokud se podíváte na inzeráty s prodejem koťat bez PP, všimnete si, že valná většina nabízí svá koťata k odběru ve věku 6-8 týdnů. Tito lidé tedy jednají protizákonně. Když už nic jiného, tak právě toto by pro Vás měl být signál ,,ruce pryč!". Předčasný odběr kotěte s sebou však nese daleko více problémů, a to jak pro Vás, tak pro Vaši kočku. Kotě, které je připraveno k odběru, by mělo být dvakrát očkováno. První očkování probíhá u koťat zpravidla mezi 8-9 týdnem a druhé v 3-4 týdenním odstupu od prvního očkování. Pokud tedy v inzerátu naleznete kompletně očkované kotě k odběru ve věku od rozmezí 6-11 týdnů, je to lež. V horším případě dotyčný ohrozil život kotěte chybným, neuváženým podáním vakcín. Koupíte si kotě od někoho, kdo se Vás snaží podvést?

Množitelé se chytře zbavují koťátek právě v tom věku, kdy začínají nejvíce baštit. K pořizovací ceně si tedy ještě přičtěte stravu za měsíc a půl (a balení kočkolitu). Kde je nyní ten cenový rozdíl, kvůli kterému se zájemci rozhodují pro koťátko bez průkazu původu? Pokračujme v našich úvahách ještě dále. Jak jsem již psala, chovné kočky by měly být testovány na řadu infekčních a genetických onemocnění. Tyto testy jsou finančně velmi nákladné. To je důvod, proč množitelé své kočky zpravidla netestují a Vy tedy nemáte žádnou záruku toho, že byli rodiče Vašeho kotěte (které Vám množitel jako rodiče prokázat navíc ani nemůže) zdraví a že i Vaše koťátko bude zdravé. Příběhů, kdy lidé těmto podvodníkům naletěli, je bohužel mnoho.

Zdroj : www.catmanie.cz


of Last Hope*CZ | All rights reserved